انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hsn.1370


تاریخ عضویت
۱۸ دی ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. معرفی سایت برای جستجوگرها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. حاشیه گرفتن متن آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. سرعت پایین سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. زمینه دلخواه و عکس بند انگشتی و متن در کنار عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. مشکل با اینترنت اکسپلورر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. متن پست ها در کنار عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. خطا در ورود به سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. پنهان شدن نوار ابزار بخش نوشته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. پمهان شدن نوار ایزار بخش نوشته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. پنهان شدن نوار ابزار نوشته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 11. افزونه wp_swfobject آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. تعیین محل برای افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 13. عدم وجود ادامه مطلب در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 14. فلش آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 15. عدم نمایش فایل فلش آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. زمینه دلخواه و عکس بند انگشتی و متن در کنار عکس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. پنهان شدن نوار ابزار بخش نوشته ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. معرفی سایت برای جستجوگرها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. حاشیه گرفتن متن آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. سرعت پایین سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. مشکل با اینترنت اکسپلورر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. متن پست ها در کنار عکس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. خطا در ورود به سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. تعیین محل برای افزونه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. پمهان شدن نوار ایزار بخش نوشته ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 11. پنهان شدن نوار ابزار نوشته ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 12. افزونه wp_swfobject آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 13. فلش آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 14. عدم وجود ادامه مطلب در وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 15. عدم نمایش فایل فلش آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.