انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

مهدی مشتاقی


تاریخ عضویت
۲۷ مهر ۱۳۸۷ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
گرگان
علایق
php linux

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. چگونگی اعمال فیلتر یک دسته‌بندی بروی یک فانکشن آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  2. دستکاری ابزارک‌های پیشفرض آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
  3. چگونه ابزارک‌های پیش‌فرض وردپرس را ویرایش کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  4. عدم سازگاری بسته فارسی وردپرس با افزونه WP-Syntax آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  5. چگونه مطلبی را بدون اینکه در صفحه اول بیاد پابلیش کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. چگونه ابزارک‌های پیش‌فرض وردپرس را ویرایش کنم؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  2. چگونگی اعمال فیلتر یک دسته‌بندی بروی یک فانکشن آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  3. چگونه مطلبی را بدون اینکه در صفحه اول بیاد پابلیش کنم؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  4. دستکاری ابزارک‌های پیشفرض آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.