انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ParsiKade


تاریخ عضویت
۲۸ مهر ۱۳۸۷ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
7 سال, 5 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در آپلود تصاویر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. مشکل با بروزرسانی خودکار افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. خطای 404 در صفحات بلاگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 4. ادامه‌ی مطلب Not found! آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. دسترسی‌های اشتباه برای افزودن خودکار افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. مشکل در آپلود عکس در مطلب بعد از آپدیت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. یک Fetal Error! آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 8. نشان دادن مطالب ارسالی در سایت wp آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 9. دسته های ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. فارسی ساز آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. فارسی کردن WP !! آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در آپلود تصاویر آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. دسترسی‌های اشتباه برای افزودن خودکار افزونه آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. ادامه‌ی مطلب Not found! آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. مشکل با بروزرسانی خودکار افزونه آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. خطای 404 در صفحات بلاگ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 6. یک Fetal Error! آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 7. مشکل در آپلود عکس در مطلب بعد از آپدیت آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 8. نشان دادن مطالب ارسالی در سایت wp آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 9. دسته های ورد پرس آغازشده: ۱۵ سال پیش بدون پاسخ.
 10. فارسی ساز آغازشده: ۱۵ سال پیش بدون پاسخ.
 11. فارسی کردن WP !! آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.