انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

rezaghane


تاریخ عضویت
۷ بهمن ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. انتخاب يك عكس به عنوان تصوير شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. گذاشتن پست هاي يك دسته خاص در صفحه اصلي آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. آپديت جديد فاتح خونده آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. refresh خوب بد زشت؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. مشكل با قالب آلامتو آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. چه جور ميتونم اينطور سايتي داشته باشم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. مي خوام عكس پست ها رو نشون بدم آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. چگونه می توانم لینکهای نمایش داده شده در هر دسته را متن آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشكل با قالب آلامتو آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. انتخاب يك عكس به عنوان تصوير شاخص آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 3. گذاشتن پست هاي يك دسته خاص در صفحه اصلي آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 4. آپديت جديد فاتح خونده آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. refresh خوب بد زشت؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. مي خوام عكس پست ها رو نشون بدم آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.