انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mozer


تاریخ عضویت
۸ بهمن ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. صفر شدن بازدید امروز دیروز هفته ماه سال و بازدید کلی؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. صفر شدن شمارشگر بازدید سایت بعد از انتقال آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل صفر شدن آمار در cystats آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  4. حل مشکل آواتار تکراری آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. حذف پستهای تکراری آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  6. آموزش پاک کردن مطالب تکراری از phpmyadmin آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  7. Artisteer 3 full آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. حل مشکل آواتار تکراری آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
  2. آموزش پاک کردن مطالب تکراری از phpmyadmin آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
  3. Artisteer 3 full آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.