انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

s.karami


تاریخ عضویت
۱۳ بهمن ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. بولد بودن فونت ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. بخش به روایت لینک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. تغییر رنگ نوشته های افزونه news ticker آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. عناوین آخرین های یک دسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. مشکل در تصاور قالب ونوس گلداسکین آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. راست‌چین شدن عکس‌ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. بولد بودن فونت ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. بخش به روایت لینک آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. تغییر رنگ نوشته های افزونه news ticker آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. عناوین آخرین های یک دسته آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. مشکل در تصاور قالب ونوس گلداسکین آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.