انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mohsendoust


تاریخ عضویت
۱۴ بهمن ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در کامنت ها و آرشیو درخواست کمک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. مشکل درنصب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. درخواست کمک برای حذف لینک rss پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. مشکل در بایگانی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. درخواست کمک برای حذف بعضی آیتم در یک پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. درخواست راهنمایی برا انتخاب یک میزبان آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل درنصب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. مشکل در کامنت ها و آرشیو درخواست کمک آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. درخواست کمک برای حذف لینک rss پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. مشکل در بایگانی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. درخواست کمک برای حذف بعضی آیتم در یک پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. درخواست راهنمایی برا انتخاب یک میزبان آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.