انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

adinehzadeh


تاریخ عضویت
۱۷ بهمن ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. ذخیره نشدن تنظیمات پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل راست چین کردن arrow در قالب newswire_1.2 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. نام افزونه مثل سایت ibnanews.com آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. تنظیمات افزونه Robots Meta آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. بک آپ گیری در لوکال از طریق wp-db-backup آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. ذخیره نشدن تنظیمات پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. مشکل راست چین کردن arrow در قالب newswire_1.2 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. نام افزونه مثل سایت ibnanews.com آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  4. تنظیمات افزونه Robots Meta آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
  5. بک آپ گیری در لوکال از طریق wp-db-backup آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.