انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sina_kardooni


تاریخ عضویت
۲۱ بهمن ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. پشتیبانی در پایین صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. افزایش پهنای باند آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. آپدیت نکردن ورژن های جدید وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. بارگذاری پرونده به‌دلیل پسوند آن متوقف شد. آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  5. عدم باز شدن کادر افزودن تصویر ,فیلم,صدا,پروندهچند رسانه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  6. آپلود کردن! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. افزایش پهنای باند آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. پشتیبانی در پایین صفحه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. آپدیت نکردن ورژن های جدید وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. بارگذاری پرونده به‌دلیل پسوند آن متوقف شد. آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.