انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

rezidentevilone


تاریخ عضویت
۲۳ بهمن ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل جدی با ادیتور وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. مرتب کردن پست ها فقط در یک شاخه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. بهترین آمارگیر وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. مرتب کردن پست ها فقط در یک شاخه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. کانتکت فروم آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. ایجاد صفحه پاپ آپ به همراه نظر سنجی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. صفحه سفید پس از آپگرید آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل جدی با ادیتور وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. مرتب کردن پست ها فقط در یک شاخه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. بهترین آمارگیر وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. مرتب کردن پست ها فقط در یک شاخه آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 5. کانتکت فروم آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 6. ایجاد صفحه پاپ آپ به همراه نظر سنجی آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 7. صفحه سفید پس از آپگرید آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.