انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

saelin


تاریخ عضویت
۲۶ بهمن ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. عدم ساختن تصویر thumbnail یا بند انگشتی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. مشکل در افزودن تصویر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. عدم ساختن تصویر thumbnail یا بند انگشتی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. مشکل در افزودن تصویر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.