انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hariva


تاریخ عضویت
۷ اسفند ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
افغانستان
پیشه
روزنامه نگار
علایق
زندگي

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. دو تا مشكل؛ همكاري كنيد ! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. دو تا مشكل؛ اينبار يكي كمك مي كنه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. تيترهاي مطالب يك دسته در سمت راست با عكس بند انگشتي آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. دو تا مشكل؛ همكاري كنيد ! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. دو تا مشكل؛ اينبار يكي كمك مي كنه؟ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  3. تيترهاي مطالب يك دسته در سمت راست با عكس بند انگشتي آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.