انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hariva


تاریخ عضویت
۷ اسفند ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
افغانستان
پیشه
روزنامه نگار
علایق
زندگي

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. دو تا مشكل؛ همكاري كنيد ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  2. دو تا مشكل؛ اينبار يكي كمك مي كنه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. تيترهاي مطالب يك دسته در سمت راست با عكس بند انگشتي آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. دو تا مشكل؛ همكاري كنيد ! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  2. دو تا مشكل؛ اينبار يكي كمك مي كنه؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
  3. تيترهاي مطالب يك دسته در سمت راست با عكس بند انگشتي آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.