انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

anindex


تاریخ عضویت
۸ مرداد ۱۳۹۲ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. همکاری در ترجمه Connections Business Directory آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. درخواست همکاری فنی و ترجمه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. کمک به ترجمه Connections Business Directory آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. همکاری در ترجمه Connections Business Directory آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. درخواست همکاری فنی و ترجمه آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
  3. کمک به ترجمه Connections Business Directory آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.