انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

darya_star1


تاریخ عضویت
۹ مرداد ۱۳۹۲ (۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. برگرداندن وردپرسی که uninstall شده!!!!! ( لطفا کمک کنید) آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  2. آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  3. خطا در نصب افزون و درون ریزی فایلهای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. برگرداندن وردپرسی که uninstall شده!!!!! ( لطفا کمک کنید) آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  2. آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.