انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

pasargadcard


تاریخ عضویت
۹ مرداد ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. عدم نصب قالب برای ورد پرس مولتی یوزر ... آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. سایت من دوزبانه است ایا میتونم از پوسته ها استفاده کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. سایت من دوزبانه است ایا میتونم از پوسته ها استفاده کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. سایت من دوزبانه است ایا میتونم از پوسته ها استفاده کنم؟ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  2. سایت من دوزبانه است ایا میتونم از پوسته ها استفاده کنم؟ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.