انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

nimadl


تاریخ عضویت
۱۰ مرداد ۱۳۹۲ (۷ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. حذف هدرو فوتر در یک صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  2. ریستارت نشدن ساعت 24:00 آمار آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. حذف هدرو فوتر در یک صفحه آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. ریستارت نشدن ساعت 24:00 آمار آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.