انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

behzad_deniz


تاریخ عضویت
۲۱ اسفند ۱۳۸۹ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تشخیص مرورگر ها و نمایش پیام آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 2. تشخیص مرورگر ها و نمایش پیام خاص آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. تاپیک افزونه های فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش
 4. زبان فارسی برای افزونه Simple:Press آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 5. برای راه‌اندازی دوباره نخست جدول‌های کهنه‌ی پایگاه‌ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 6. مشکل در ورود به کنترل پنل آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 7. اختصاصي من آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. تشخیص مرورگر ها و نمایش پیام آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 2. تشخیص مرورگر ها و نمایش پیام خاص آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 3. تشخیص مرورگر ها و نمایش پیام خاص آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 4. زبان فارسی برای افزونه Simple:Press آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 5. برای راه‌اندازی دوباره نخست جدول‌های کهنه‌ی پایگاه‌ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.