انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

behzad_deniz


تاریخ عضویت
۲۱ اسفند ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تشخیص مرورگر ها و نمایش پیام آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. تشخیص مرورگر ها و نمایش پیام خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. تاپیک افزونه های فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 4. زبان فارسی برای افزونه Simple:Press آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. برای راه‌اندازی دوباره نخست جدول‌های کهنه‌ی پایگاه‌ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. مشکل در ورود به کنترل پنل آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. اختصاصي من آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. تشخیص مرورگر ها و نمایش پیام آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. تشخیص مرورگر ها و نمایش پیام خاص آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 3. تشخیص مرورگر ها و نمایش پیام خاص آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 4. زبان فارسی برای افزونه Simple:Press آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. برای راه‌اندازی دوباره نخست جدول‌های کهنه‌ی پایگاه‌ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.