انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

oghlon


تاریخ عضویت
۲۱ اسفند ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل در لینک صفحات داخلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل در ورود و Fatal error آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  3. ناقص بودن ویرایش‌گر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. ناقص بودن ویرایش‌گر آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  2. مشکل در لینک صفحات داخلی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  3. مشکل در ورود و Fatal error آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.