انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

tak2750


تاریخ عضویت
۲۲ اسفند ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. فرق پوسته مجانی و پریموم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. مشکل برگه ها کی قراره حل بشه؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. اضافه کردن نوشته در برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. عدم امکان ایجاد شاخه برای اپلود پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  5. صفحه سفید در اولین قدم نصب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. فرق پوسته مجانی و پریموم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. مشکل برگه ها کی قراره حل بشه؟؟؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. اضافه کردن نوشته در برگه ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. عدم امکان ایجاد شاخه برای اپلود پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.