انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Alireza_M


تاریخ عضویت
۲۷ اسفند ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. اختلاف آمار در مورد تعداد بازدید مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. مشکل پس از نصب افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. مشکل در ادامه مطلب، دسته بندی ها و ... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. راهنمايي درباره موضوعات مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نصب ورد پرس 3.1.3 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. مشکل در Lside.php & Rside.php آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. اطلاعیه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. اختلاف آمار در مورد تعداد بازدید مطلب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل پس از نصب افزونه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. مشکل در ادامه مطلب، دسته بندی ها و ... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. نصب ورد پرس 3.1.3 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. مشکل در Lside.php & Rside.php آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. اطلاعیه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.