انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

javane


تاریخ عضویت
۲۰ مرداد ۱۳۹۲ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نصب انجمن های اختصاصی بصورت رایگان برای کاربران wp-persian آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. نحوه ی بکاپ گیری از سایت وردپرسی ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. نحوه ی بکاپ گیری از سایت وردپرسی ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.