انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

pouyandesign


تاریخ عضویت
۴ فروردین ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. چگونه می تونم یک صفحه intro برای سایت بسازم؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. صفحه سفید همه جا جز صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. ارور در شروع نصب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. چگونه می تونم یک صفحه intro برای سایت بسازم؟؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. صفحه سفید همه جا جز صفحه اصلی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. ارور در شروع نصب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.