انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

majid-


تاریخ عضویت
۷ فروردین ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در درون ریزی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. قرار دادن بیت‌های شعر فارسی در پست وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. مدیریت تنها یک صفحه با وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. مشکل در نمایش اعداد ممیزی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. تغییر کوچک در پوسته پیشفرض وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. نمایش عنوان‌های یک دسته پشت سر هم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 8. غیر فعال کردن فید دسته خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در درون ریزی وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. قرار دادن بیت‌های شعر فارسی در پست وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. قرار دادن بیت‌های شعر فارسی در پست وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مدیریت تنها یک صفحه با وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. مشکل در نمایش اعداد ممیزی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. تغییر کوچک در پوسته پیشفرض وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. نمایش عنوان‌های یک دسته پشت سر هم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. غیر فعال کردن فید دسته خاص آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.