انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

bacteri


تاریخ عضویت
۲۸ آذر ۱۳۸۷ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. قرار دادن مطالب و ... در تب مخصوص آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. مشکل در زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. تغییر آدرس (دامنه) سایت٬ انتقال به آدرس جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 4. بکگراند سایتم خود به خود پریده آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. ورد پرس اعصاب برام نذاشته آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. کمک در انتخاب cms آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. مشکل با قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. خطایی عجیب در نوشتن نوشته تازه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. قرار دادن مطالب و ... در تب مخصوص آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. بکگراند سایتم خود به خود پریده آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. ورد پرس اعصاب برام نذاشته آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. مشکل با قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.