انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

bacteri


تاریخ عضویت
۲۸ آذر ۱۳۸۷ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. قرار دادن مطالب و ... در تب مخصوص آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 2. مشکل در زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. تغییر آدرس (دامنه) سایت٬ انتقال به آدرس جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 4. بکگراند سایتم خود به خود پریده آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. ورد پرس اعصاب برام نذاشته آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 6. کمک در انتخاب cms آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 7. مشکل با قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. خطایی عجیب در نوشتن نوشته تازه آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. قرار دادن مطالب و ... در تب مخصوص آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 2. بکگراند سایتم خود به خود پریده آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 3. ورد پرس اعصاب برام نذاشته آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 4. مشکل با قالب آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.