انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

masoudazar


تاریخ عضویت
۱۸ فروردین ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
URM
پیشه
Daneshjo

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. افزونه ي wp-pagenavi براي گذاشتن شماره صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. جابجا کردن دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. من تازه واردم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. آموزش نصب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. جابجا کردن دسته ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. من تازه واردم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. آموزش نصب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.