انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

avn


تاریخ عضویت
۲۴ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با افزونه گوگل پلاس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. سایت قالب عربی کی داره؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. کمک در طراحی یک قسمت از قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل با myLinksDump آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. مشکل قالب جدید zBench با اینترنت اکسپلور آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. افزونه عضو گیری سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. باز نشدن وبسایت در دایرکت ادمین آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. نصب وردپرس رویه دایرکت ادمین آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. سوال در مورد هاست و وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. کمک در طراحی یک قسمت از قالب آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 2. مشکل با myLinksDump آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. مشکل قالب جدید zBench با اینترنت اکسپلور آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. افزونه عضو گیری سایت آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. باز نشدن وبسایت در دایرکت ادمین آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. نصب وردپرس رویه دایرکت ادمین آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. سوال در مورد هاست و وردپرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.