انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

kyan


تاریخ عضویت
۵ شهریور ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. ساخت پروفایل جداگانه برای هر کاربر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. نمایش دسته ها بصورت منوی بازشو آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. حذف نام صفحه ها از منوی بالای صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. دسته های مختلف در صفحات گوناگون آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. ساخت پروفایل جداگانه برای هر کاربر آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. نمایش دسته ها بصورت منوی بازشو آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. حذف نام صفحه ها از منوی بالای صفحه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  4. دسته های مختلف در صفحات گوناگون آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.