انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mateel


تاریخ عضویت
۸ دی ۱۳۸۷ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
فلسفه

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مولتی یوزر یا چند وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. عدم نمایش فید همه مطالب پس از انتقال آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. باز شدن بدون 3 دبلیو و بازنشدن با آن آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. باز شدن پیوندها در همان صفحه در بلکیش آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  5. انتقال از همه چیز به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مولتی یوزر یا چند وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. عدم نمایش فید همه مطالب پس از انتقال آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. باز شدن بدون 3 دبلیو و بازنشدن با آن آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  4. باز شدن پیوندها در همان صفحه در بلکیش آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.