انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Syrus1356


تاریخ عضویت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکلاتی در پیشخوان و بخش مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. برگه ها در IE6 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. دسته ها سلسله مراتبی نمی شوند چرا؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. دسته ها سلسله مراتبی نمی شوند چرا؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. برگه ها در IE6 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.