انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

httpd


تاریخ عضویت
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. از کار افتادن ثبت نام آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. ارتباط بادی پرس با وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. اتصال لینک یک دسته در وردپرس به سایت دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. Sleep شدن Query ها به مقدار خیلی زیاد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. بازی آنلاین رایگان آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. سربرگ قالب twentyeleven آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. گذاشتن رمز روی گالری عکس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. غیرفعال کردن کپی فایل swf آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. قالب WTB Game آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل ابزارک با قالب WTB Game آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. بازی آنلاین آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. بازی فلش آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. منظم کردن برچسب ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. از کار افتادن ثبت نام آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. ارتباط بادی پرس با وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. سربرگ قالب twentyeleven آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. اتصال لینک یک دسته در وردپرس به سایت دیگر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. Sleep شدن Query ها به مقدار خیلی زیاد آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. بازی آنلاین رایگان آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. گذاشتن رمز روی گالری عکس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. غیرفعال کردن کپی فایل swf آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. قالب WTB Game آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 10. مشکل ابزارک با قالب WTB Game آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. منظم کردن برچسب ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. بازی فلش آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.