انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

httpd


تاریخ عضویت
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. از کار افتادن ثبت نام آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. ارتباط بادی پرس با وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. اتصال لینک یک دسته در وردپرس به سایت دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. Sleep شدن Query ها به مقدار خیلی زیاد آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. بازی آنلاین رایگان آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. سربرگ قالب twentyeleven آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. گذاشتن رمز روی گالری عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. غیرفعال کردن کپی فایل swf آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. قالب WTB Game آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل ابزارک با قالب WTB Game آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. بازی آنلاین آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. بازی فلش آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. منظم کردن برچسب ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. از کار افتادن ثبت نام آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. ارتباط بادی پرس با وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. سربرگ قالب twentyeleven آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. اتصال لینک یک دسته در وردپرس به سایت دیگر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. Sleep شدن Query ها به مقدار خیلی زیاد آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. بازی آنلاین رایگان آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. گذاشتن رمز روی گالری عکس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. غیرفعال کردن کپی فایل swf آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. قالب WTB Game آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 10. مشکل ابزارک با قالب WTB Game آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. منظم کردن برچسب ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 12. بازی فلش آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.