انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

moein27


تاریخ عضویت
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. عدم امکان تغییر تاریخ پست در افزونه جلالی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. چند سوال درباره نقش کاربری آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. نیاز به کد : شما اینجا هستید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. یک مطلب برای کاربرانی خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. عدم نمایش کلمه " خصوصی " برای پست های خصوصی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. حذف ساب دامین از آدرس ووردی و ارجاع به سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. ورود فقط برای کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. اشکال در RSS آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. نمایش اولین و آخرین مطلب از یک موضوع آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. ستون سمت چپ زیر ستون اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. اضافه کردن ستون آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. عدم امکان تغییر تاریخ پست در افزونه جلالی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. ورود فقط برای کاربران آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. چند سوال درباره نقش کاربری آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. چند سوال درباره نقش کاربری آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 5. نیاز به کد : شما اینجا هستید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. یک مطلب برای کاربرانی خاص آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. عدم نمایش کلمه " خصوصی " برای پست های خصوصی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. حذف ساب دامین از آدرس ووردی و ارجاع به سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. اشکال در RSS آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. نمایش اولین و آخرین مطلب از یک موضوع آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. ستون سمت چپ زیر ستون اصلی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.