انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Downloadfilm.net


تاریخ عضویت
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل بسیار عجیب در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. مشکل در ارسال پست بعد از تعویض دامین آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. اضافه کردن bbcode به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل در نمایش timthumb بعد از آپدیت افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. اضافه کردن کادر به ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. تغییر کادر پست ها به حالت معمولی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. قرار دادن نقشه در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. مشکل بعد از عوض کردن تم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. درخواست آموزش ایجاد منو به این صورت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. درخواست افزونه اشتراک گذاری خودکار آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشکل در افزونه Foxy Bookmarks آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. برداشتن اسلاید شو آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. مشکل در rss و ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. مشکل در ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 15. درخواست افزونه اسلاید شو آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 16. مشکل بعد از نصب Google XML Sitemaps آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 17. مشکل با فارسی سازی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 18. بارگذاری پرونده به‌دلیل پسوند آن متوقف شد. آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. کادر مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 20. درخواست افزونه گالری آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 21. درخواست افزونه آخرین ارسالات آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 22. ارور در Rss آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 23. مشکل در تصویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 24. مشکل در ابزارک پس از نصب افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 25. تبديل نيوك 8.3 به وردپرس فارسي آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 26. انتقال نیوک 8.3 به وردپرس ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 27. درخواست آخرین ارسالات آجاکسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل بسیار عجیب در سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. مشکل بسیار عجیب در سایت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 3. مشکل در نمایش timthumb بعد از آپدیت افزونه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. مشکل در تصویر شاخص آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. مشکل در ارسال پست بعد از تعویض دامین آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. اضافه کردن bbcode به وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 7. اضافه کردن کادر به ادامه مطلب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. تغییر کادر پست ها به حالت معمولی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. قرار دادن نقشه در وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. درخواست آموزش ایجاد منو به این صورت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. مشکل بعد از عوض کردن تم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. برداشتن اسلاید شو آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. درخواست افزونه اشتراک گذاری خودکار آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. مشکل در افزونه Foxy Bookmarks آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 15. مشکل در rss و ادامه مطلب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 16. درخواست افزونه اسلاید شو آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 17. مشکل بعد از نصب Google XML Sitemaps آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 18. کادر مطلب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 19. مشکل با فارسی سازی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 20. بارگذاری پرونده به‌دلیل پسوند آن متوقف شد. آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 21. درخواست افزونه آخرین ارسالات آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 22. درخواست افزونه گالری آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 23. ارور در Rss آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 24. مشکل در ابزارک پس از نصب افزونه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 25. مشکل در تصویر شاخص آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 26. انتقال نیوک 8.3 به وردپرس ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 27. درخواست آخرین ارسالات آجاکسی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.