انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

adidas1376


تاریخ عضویت
۱۸ شهریور ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل بزرگ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل بزرگ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل بزرگ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. اضافه کردن تبلیغات به افزونه Short Url آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. اضافه کردن ابزارک تبلیغات به قالبها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. مشکل بزرگ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  2. مشکل بزرگ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  3. مشکل بزرگ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.