انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

p30suite


تاریخ عضویت
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
shoush
پیشه
daneshjoo
علایق
com

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. درج کرد امار سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  2. مشکل در بروز رسانی ورد پرس (خیلی مهم) آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  3. ساخت منو با نمایش زیر مجموعه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. کمک در مورد عکس کوچک کنار پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  5. افزودن زمینه‌ی دل‌خواه تازه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. ساخت منو با نمایش زیر مجموعه آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. درج کرد امار سایت آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  3. مشکل در بروز رسانی ورد پرس (خیلی مهم) آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  4. کمک در مورد عکس کوچک کنار پست آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.