انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

rizesh


تاریخ عضویت
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه ارسال دیدگاه پیشرفته آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. غیب شدن نظر خواهی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. ممشکل در سرچ و دسته بندی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 4. نشان دادن تمامی دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. استفاده از و مشکل آن آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. ادغام اسکریپت در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. قالب لایو آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. ادامه مطلب همراه با عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. آخرین ارسال های MyBB آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 10. نشان دادن آخرین ارسال های انجمن آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. افزونه ارسال دیدگاه پیشرفته آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. غیب شدن نظر خواهی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. ممشکل در سرچ و دسته بندی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. نشان دادن تمامی دسته ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. استفاده از و مشکل آن آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. ادغام اسکریپت در وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. قالب لایو آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. ادامه مطلب همراه با عکس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.