انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

blackstar


تاریخ عضویت
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. لطفا راهنمایی کنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. قابلیت ابزارک برای پوسته(نمیشه) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. باز شدن تصاویر در صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نصب در ساب دامین آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. تغییر بک گراند پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. پوسته متفاوت برای برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. لطفا راهنمایی کنید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. قابلیت ابزارک برای پوسته(نمیشه) آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 3. باز شدن تصاویر در صفحه اصلی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. نصب در ساب دامین آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. تغییر بک گراند پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. پوسته متفاوت برای برگه ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.