انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

persiantarh


تاریخ عضویت
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل صفر شدن تعداد بازدید پست ها!!! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. مشکل در پیدا کردن استایل پستها! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. بچه ها کسی نیود راهنمایی کنه؟!!!! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل در ابزارک ها و دسته های قالب سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. کسی نبود بتونه مارو راهنمایی کنه؟!!! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. نحوه تهیه نسخه پشتیبان از دیتا بیس و مطالب سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. نشان ندادن دسته ها و پرچسب های سایت!!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل صفر شدن تعداد بازدید پست ها!!! آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. مشکل در پیدا کردن استایل پستها! آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. بچه ها کسی نیود راهنمایی کنه؟!!!! آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 4. کسی نبود بتونه مارو راهنمایی کنه؟!!! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. مشکل در ابزارک ها و دسته های قالب سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. کسی نبود بتونه مارو راهنمایی کنه؟!!! آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 7. نحوه تهیه نسخه پشتیبان از دیتا بیس و مطالب سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. نشان ندادن دسته ها و پرچسب های سایت!!!! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.