انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

aminstedio


تاریخ عضویت
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. می خواهم نوشته ها به ترتیب از اول به آخر نشان داده شود! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. چگونه ترتیب نوشته ها رو تغییر بدیم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. چگونه عنوان پستها رو حذف کنیم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. نمایش ویدیو در پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. مقایسه پوسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  6. درخواست :میشه روی هاست رایگان مثل gigpa ریموت آپلود داشته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. چگونه ترتیب نوشته ها رو تغییر بدیم؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
  2. چگونه عنوان پستها رو حذف کنیم؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. درخواست :میشه روی هاست رایگان مثل gigpa ریموت آپلود داشته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.