انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Beny


تاریخ عضویت
۲۳ دی ۱۳۸۷ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. انتقال وردپرس نصب شده بر روی لوکال بر روی هاست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. چگونه افزونه نصب کنم ؟ و سوال هایی از این قبیل .. آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. انتقال وردپرس نصب شده بر روی لوکال بر روی هاست آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. چگونه افزونه نصب کنم ؟ و سوال هایی از این قبیل .. آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.