انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

falatpey


تاریخ عضویت
۷ خرداد ۱۳۹۰ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. پوسته چطوري عوض ميشه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  2. مسير help براي تعويض پوسته ميخوام - تازه كارم آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  3. من يه مشكل دارم كسي ميتونه كمك كنه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مسير help براي تعويض پوسته ميخوام - تازه كارم آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  2. پوسته چطوري عوض ميشه؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  3. من يه مشكل دارم كسي ميتونه كمك كنه؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.