انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hossein90


تاریخ عضویت
۱۰ خرداد ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در اشتراک ایمیلی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. مشکل در پیوندها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. تغییر رنگ پس زمینه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. قرار دادن عکس در پیوند آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. ایجاد صفحه جدید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. مشکل در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در اشتراک ایمیلی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل در پیوندها آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. تغییر رنگ پس زمینه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. ایجاد صفحه جدید آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. قرار دادن عکس در پیوند آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. مشکل در قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.