انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

s71hamed


تاریخ عضویت
۲۳ خرداد ۱۳۹۰ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
همین اطراف
پیشه
بیکار
علایق
وردپرس

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. اگر در این موضوع افزونه ای می شناسید معرفی کنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 2. مشکل در طراحی پوسته (قرار دادن ابزارک ها) آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. یک مشکل با برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. درج کرد امار سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. کسی می دونه Hello, Dolly چیه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. چند تا پیشنهاد برای مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. درخواست افزونه امار آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. افزونه ی فارسی امارگیر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. اگر در این موضوع افزونه ای می شناسید معرفی کنید آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 2. یک مشکل با برگه ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. مشکل در طراحی پوسته (قرار دادن ابزارک ها) آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. درخواست افزونه امار آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. چند تا پیشنهاد برای مدیریت آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. کسی می دونه Hello, Dolly چیه آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. افزونه ی فارسی امارگیر آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.