انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

HassaN


تاریخ عضویت
۲۵ خرداد ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. لوگین کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. پیشفرض آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. پاک شدن تغیرات اعمال شده روی پست هام آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. سیو نشدن تغییرات قالب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. سیو نشدن تغییرات قالب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. انتخاب قالب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 7. ارور قالب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. ارور قالب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 9. مشکل ساعت افزونه جلالی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 10. نشون ندادن دسته ها و برچسب ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 11. ارور هنگام سیو کردن قالب ویرایش شده آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 12. دسته های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. لوگین کاربران آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 2. پیشفرض آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. مشکل ساعت افزونه جلالی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. پاک شدن تغیرات اعمال شده روی پست هام آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 5. سیو نشدن تغییرات قالب آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 6. سیو نشدن تغییرات قالب آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 7. انتخاب قالب آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 8. ارور قالب آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 9. ارور قالب آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 10. دسته های وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 11. نشون ندادن دسته ها و برچسب ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 12. ارور هنگام سیو کردن قالب ویرایش شده آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.