انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

M0TRIX


تاریخ عضویت
۶ تیر ۱۳۹۰ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. از دامين اصلي به ساب دامين آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. از دامين اصلي به ساب دامين آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. پلاگین داغ کن آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 4. فارسی کردن پنل و خود سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. اگخ سرورم رو عوض کنم سئو میاد پایین آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. موضوع جامع بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو (SEO) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 7. نصب دوباره آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. تایپک جامع امنیت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. تبدیل قالب بلگفا به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. Forbidden آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. ریدایرکت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 12. چطوری رو دایرکتوری پسورد بزارم ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 13. هر چیزی رو میزنم not found میده آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 14. ساپورت نکردن فونت فارسی فقط در پنل آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 15. مشکل بعد از آپگرید به 3.1.4 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 16. ادیت قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. من هیچ قالبی رو پسند نکردم آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 18. چند تا سوال اساسی دارم آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 19. ساپورت نکردن فونت فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. از دامين اصلي به ساب دامين آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. از دامين اصلي به ساب دامين آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 3. پلاگین داغ کن آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. فارسی کردن پنل و خود سایت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. اگخ سرورم رو عوض کنم سئو میاد پایین آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. نصب دوباره آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. تبدیل قالب بلگفا به وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. Forbidden آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. ریدایرکت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. چطوری رو دایرکتوری پسورد بزارم ؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 11. هر چیزی رو میزنم not found میده آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 12. ساپورت نکردن فونت فارسی فقط در پنل آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 13. ادیت قالب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 14. من هیچ قالبی رو پسند نکردم آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 15. چند تا سوال اساسی دارم آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 16. ساپورت نکردن فونت فارسی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.