انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

حمیدرضا


تاریخ عضویت
۹ تیر ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
l

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نماش موضعات مادر فقط آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. نشان دادن یک تصویر ثابت در گوشه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. قرار دادن ایکن برای سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. مشکل در درست نشان ندادن قسمت نظرات! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل در درختی نشان ندادن دسته ها سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. نمایش نام نویسندگان در قالب اصلی سایت(سایدبار) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. ارور نماش دسته ها در قالب سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. نداشتن قسمت نظرات در قالب سایت؟! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. مشکل در گذاتش لینک هدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. دانولد پوسته ویرایش شده از روی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 11. اضافه کردن ادامه مطلب در قسمت نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. مشکل جدی در ایجاد صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. مشکل گذاشتن هدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. مشکل برای ورود مدیریت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 15. افزودن صفحه اضافی به سایت/تماس با ما/عضویت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 16. خطلا در قالب کمک کنیددددددددددددددددد آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. نشان داده نشدن قسمت نظرات؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. شما باید کلید API اکیسمت خود را بنویسید تا به کار بیفتد. آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 19. بهترین روش برای ویرایش ارشیو موضوعی! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. چگونه هدر ور کامل عوض کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. افزونه چیست؟چه جوری باید نصب کرد؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 22. نرم افزار و طریقه ویرایس پوسته ها؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 23. میشه این قالب رو ویرایش کرد یا نه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 24. چگونه هدر ور کامل عوض کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 25. کمک برای نصب قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. شما باید کلید API اکیسمت خود را بنویسید تا به کار بیفتد. آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. نرم افزار و طریقه ویرایس پوسته ها؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. نماش موضعات مادر فقط آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. نشان دادن یک تصویر ثابت در گوشه سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. قرار دادن ایکن برای سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. مشکل در درست نشان ندادن قسمت نظرات! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. اضافه کردن ادامه مطلب در قسمت نوشته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. مشکل در درختی نشان ندادن دسته ها سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. نمایش نام نویسندگان در قالب اصلی سایت(سایدبار) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. ارور نماش دسته ها در قالب سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. نداشتن قسمت نظرات در قالب سایت؟! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. مشکل در گذاتش لینک هدر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. افزودن صفحه اضافی به سایت/تماس با ما/عضویت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. دانولد پوسته ویرایش شده از روی وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 15. مشکل جدی در ایجاد صفحه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 16. مشکل گذاشتن هدر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 17. مشکل برای ورود مدیریت وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 18. خطلا در قالب کمک کنیددددددددددددددددد آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 19. نشان داده نشدن قسمت نظرات؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 20. افزونه چیست؟چه جوری باید نصب کرد؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 21. بهترین روش برای ویرایش ارشیو موضوعی! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 22. چگونه هدر ور کامل عوض کنم؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 23. میشه این قالب رو ویرایش کرد یا نه؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 24. چگونه هدر ور کامل عوض کنم؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 25. کمک برای نصب قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.