انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

web4fun


تاریخ عضویت
۱۲ تیر ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
http://web4fun.up4.net/

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. باز هم صفحه ی سفید(چرا دست از سرم بر نمی داره!) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. افزودن پلاگین و نظر(میفرسته ولی ارور می ده) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. مشکل دیر باز شدن صفحه ی ورود آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ظاهر شدن صفحه ی سفید در تمامی صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل و درخواست برای ایمپورت دیتابیس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. آپديت جديد فاتح خونده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. فعال کردن افزونه و از کار افتادن نوشته ها(فوری) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل در لود نشدن کامل قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. باز هم صفحه ی سفید(چرا دست از سرم بر نمی داره!) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. افزودن پلاگین و نظر(میفرسته ولی ارور می ده) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. مشکل دیر باز شدن صفحه ی ورود آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. ظاهر شدن صفحه ی سفید در تمامی صفحات آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. مشکل و درخواست برای ایمپورت دیتابیس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. فعال کردن افزونه و از کار افتادن نوشته ها(فوری) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. مشکل در لود نشدن کامل قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.