انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hichkas9


تاریخ عضویت
۱۷ تیر ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. عوض نشدن لینک عکس ها آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل عجیب،به دلیل ویروس سایت بالا نمیاد آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 3. ساخت بلوک دانلود هنگام پست گذاشتن آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 4. مشکل در وارد شدن به مدیریت بعد از ریدایرکت کردن آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل مهم در پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل در دیتابیس و بکاپ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. استفاده از یک موضوع آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. با وردپرس میشه چنین سایتی زد؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. عوض نشدن لینک عکس ها آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 2. مشکل عجیب،به دلیل ویروس سایت بالا نمیاد آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 3. ساخت بلوک دانلود هنگام پست گذاشتن آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. مشکل در وارد شدن به مدیریت بعد از ریدایرکت کردن آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل مهم در پیوند یکتا آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. مشکل در دیتابیس و بکاپ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. استفاده از یک موضوع آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. با وردپرس میشه چنین سایتی زد؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.