انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

narenj


تاریخ عضویت
۱۸ بهمن ۱۳۸۷ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  2. ایجاد ردیف هایی در جدول wp_posts آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  3. عدم نمایش نظر قبل از تایید مدیر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  4. سازگاری پوسته برای ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. سازگاری پوسته برای ورد پرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. ایجاد ردیف هایی در جدول wp_posts آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  3. عدم نمایش نظر قبل از تایید مدیر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.