انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Sepehr.p


تاریخ عضویت
۲۳ تیر ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تغییر ایکون کنار ادرس سایت در بالای مرورگر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. مشکل در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. ِک مشکل هنگام ورود به wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. «میوتنم وارد wp-admin شم ! لطفا کمک کنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. چطوری پسوردم رو بازیابی کنم ؟(کمک کنید) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. یک مشکل که اسمش رو نمیدونم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. تغییر ایکون کنار ادرس سایت در بالای مرورگر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل در قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. ِک مشکل هنگام ورود به wp-admin آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. «میوتنم وارد wp-admin شم ! لطفا کمک کنید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. چطوری پسوردم رو بازیابی کنم ؟(کمک کنید) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. یک مشکل که اسمش رو نمیدونم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.