انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

amira5


تاریخ عضویت
۲۴ تیر ۱۳۹۰ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. درخواست قالب www.irtv.in آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشكل در قالب دانلود ها + چند سوال ديگر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. دو تا مشكل اساسي و مهم !! (( كمك كنيد )) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 4. من 70 تا دسته درست كردم ولي در سايت نمايش داده نميشه ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. چگونه پیوند (( لینک سایت ها )) را به سایتم اضافه کنم ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. چرا تنظیمات افزونه ناپدید میشود ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. اضافه کردن شماره صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. چگونه اسم نویسنده ، تعداد نظرها ، تعداد بازدید را به هر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. چگونه پیوند (( لینک سایت ها )) را به سایتم اضافه کنم ؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. درخواست قالب www.irtv.in آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. دو تا مشكل اساسي و مهم !! (( كمك كنيد )) آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. من 70 تا دسته درست كردم ولي در سايت نمايش داده نميشه ! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. مشكل در قالب دانلود ها + چند سوال ديگر آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. چرا تنظیمات افزونه ناپدید میشود ؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. چگونه اسم نویسنده ، تعداد نظرها ، تعداد بازدید را به هر آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.